CCS Colips Costal Clips Sistemi, bir sterilizasyon kutusu içinde klipsler şekillerine uygun yuvalara, her bir el aleti tepsi üzerinde şablonlarla belirlenmiş alanlara yerleştirilmiştir.


Kullanım Alanları
•    Kostal fraktürlerin fiksasyonunda,
•    Kosta rezeksiyonu sonrası kostal bütünlüğün sağlanması işlemleri.


Costal Clips Sistem Özellikleri
•    Titanyum klipsler, kostaların stabilizasyonunu sağlar.
•    Klipsler, kosta anatomisine ve defekt yapısına göre uygun ve kolayca uygulanabilir çeşitlilik sunar.
•    Klipsler, vida kullanımına ihtiyaç duyulmadan implante edilebilirler özelliktedirler.

 


 

 

                                                

Katalog Talep Formu