Sternotomi ve torakotomi sonucu kemik fiksasyonu ve rekonstrüksiyonu için tüm prosedürlere uygun şekillerde titanyum implantlar içerir. 


Kullanım Alanları:
•    Ön göğüs duvarının konjenital anomali rekonstrüksiyon cerrahileri,
•    Sternumla kombine ön göğüs duvarı travması kemik redüksiyon işlemleri,
•    Minimal invaziv cerrahi sonrası kemik redüksiyon işlemleri,
•    Sternal insizyon sonrası sternum kapama ve kaynamayı destekleme.


Sternability Sistem Özellikleri
•    Plaklar, tüm sternum anatomisine uygun kolayca şekil verilebilir özellikte çeşitliliktedir.
•    Plaklar yön farkı olmaksızın, çift taraflı kilitli olarak kullanılabilir özellikte dizayn edilmiştir.
•    Vidalar sternum kemik dokusunda yol alabilen özel yivli şekilde dizayn edilmiştir.

 

Katalog Talep Formu