TriViDi Sistemi, polietilenden üretilmiş tek kutu içerisinde implant ve el aletlerinin bir arada eksiksiz bir şekilde cerrahiye entegre olmasını sağlar.

Kullanım Alanları

 • Distraksiyon osteogenezisi uygulamaları, kaybedilen kemik dokusunun geri kazanılması, mevcut kemik dokusunun arttırılması, konjenital veya kazanılmış deformitelerin tedavisi gibi amaçlarla kullanılır
 • Mandibula ve maksillanın doğumsal hipoplazileri (hemifasiyal mikrozomi, Treacher Collins Sendromu, Pierre Robin Sendromu)
 • Ortognatik cerrahi yöntemlerle düzeltilemeyecek maksiller veya mandibular retrognati olguları
 • Mandibula ve maksillanın transvers yetmezlikleri
 • Dentoalveolar yetmezliklerin düzeltilmesi
 • TME rekonstrüksiyonu
 • Mandibula ve maksilla patolojileri nedeniyle uygulanan ablatif cerrahiler sonrasında oluşan defektlerin onarımı

Internal Distraktör Sistem Özellikleri

 • İmplant çeliğinden yapılan distraktörler 10, 15, 20, 25 mm uzunluğunda sunulmuştur.
 • Distraktör gövdesi üzerinde serbest hareket edebilen Tip A adaptasyon plağı 1,0 mm ve 0,6 mm kalınlıklarında ve titanyumdan üretilmiştir.
 • Distraktör gövdesi üzerinde sabit kalarak distraksiyonu sağlayan Tip B adaptasyon plağı 1,0 mm ve 0,6 mm kalınlıklarında ve titanyumdan üretilmiştir.
 • 25, 30, 35, 40, 45, 60 mm sabit ve 65, 85 mm flexible olmak üzere iki farklı tipte ve iki aşamalı kilitlenebilir özellikte distraksiyon kolu sunar.
 • Distraksiyonun hasta tarafından doğru yapılabilmesi için, çevirme yönünü gösteren hasta distraksiyon anahtarı sunar.

                         

Katalog Talep Formu